opc_loader

RUILEN EN RETOURNEREN

Kan ik artikelen ruilen en / of retourneren?

Ja, u kunt ten allen tijden artikelen ruilen of retourneren binnen 14 dagen mits u aan de retourvoorwaarden voldoet, deze kunt u onderaan deze pagina vinden. Wieleroutfits biedt 14 dagen retourrecht op al haar artikelen. Zie ook onze algemene voorwaarden. Bij de aankoop van onze artikelen heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Het bedenktermijn gaat in op de dag na dat u het artikel heeft ontvangen. Tijdens dit termijn is het van belang dat u zorgvuldig omgaat met de producten, mocht u van het herroepingsrecht gebruik willen maken. U heeft dus 14 dagen de tijd om te ruilen of de bestelling te annuleren. Dit betekent dat u zowel kunt ruilen als uw aankoopbedrag retour kunt krijgen binnen deze periode. Let op, u bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw retourzending, daarom adviseren wij u om uw verzendbewijs goed te bewaren. De verzendkosten van het retourpakket zijn voor uw rekening.


Download hier uw retourformulier.

Wat is de retourprocedure?

U kunt de artikelen retour zenden naar Wieleroutfits onder vermelding van het ordernummer en een duidelijk ingevuld retourformulier. Het retourformulier heeft u ontvangen als bijlage bij de email die van ons heeft ontvangen waarin wij melden dat uw bestelling is gepakt. De titel van deze email is: Uw bestelling <<ordernummer>> is ingepakt en retourprocedure. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Wieleroutfits te retourneren. U kunt ons via de mail ([email protected]) aangeven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht om de procedure te versnellen. Naast het door ons aangeboden formulier, kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier dat onderaan de pagina wordt aangeboden.
 

Retour sturen Nederland

Stuur uw retour enveloppe of pakket naar:

4TheCompagnie BV/ Wieleroutfits
​Hoger einde Zuid 13
1191 AG Ouderkerk aan de Amstel 
Nederland

Stuurt u een pakketje retour bewaar het verzendbewijs dan goed! Op het moment dat er een pakket “zoekgeraakt” is kan u met dit verzendbewijs aantonen dat het pakket wel degelijk verzonden is, zodat hier geen misverstanden door ontstaan en de retour juist verwerkt wordt. De verzendkosten van het retourpakket zijn voor uw rekening.
 

Retourprocedure buitenland

Onze buitenlandse klanten kunnen ook via hun eigen pakketservice de producten retour sturen om te ruilen of te retourneren naar het onderstaande adres. U krijgt ten allen tijden een verzendbewijs wat u moet bewaren tot dat de retour is verwerkt. Op het moment dat er een pakket “zoekgeraakt” is kan u met dit verzendbewijs aantonen dat het pakket wel degelijk verzonden is, zodat hier geen misverstanden door ontstaan en de retour juist verwerkt wordt. De verzendkosten van het retourpakket zijn voor uw rekening.

Wieleroutfits

​​Hoger einde Zuid 13
1191 AG Ouderkerk aan de Amstel
Nederland

De retourvoorwaarden

Onder de retourvoorwaarden verstaan wij de voorwaarden waaraan een retour moet voldoen om te kunnen ruilen of te retourneren en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen. Dit houd in dat het artikel altijd een aangehecht kaartje moet bevatten en bij voorkeur niet gewassen mag worden. Als dit wel gebeurt kan dit waardevermindering tot gevolg hebben. Daarnaast verdient het de voorkeur als het artikel in de originele verpakking retour wordt gezonden.Let op: in verband met de hygiëne​ is het niet mogelijk om fietsboxers te ruilen of retourneren. Mocht u een artikel willen retourneren, dan kan dit door:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; voor zulke terugbetalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan:       [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]

  • [Adres consument(en)]

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over het ruilen of retourneren van artikelen dan kunt u deze vragen stellen aan onze klantenservice. Onze klantenservice is op maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur te bereiken via [email protected] of via 020-8208267

  • Nederlands
  • English